Istoric

Scurt istoric al Școlii de Arte

Conservatorul de Muzică a municipiului Satu Mare a luat ființă în anul 1905, la inițiativa unor muzicieni pasionați reuniți în Societatea „Amicii Muzicii“. Instituția a funcționat în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, pe baza unei Autorizații de funcționare eliberate de Ministerul de resort din Budapesta, până în anul 1918.După această dată, Conservatorul a funcționat pe baza Autorizației de funcționare, eliberată de Ministerul Culturii Naționale din București.

Începând cu anul 1925, cadrele didactice au fost salarizate conform Instrucțiunilor Ministerului Culturii și a funcționat cu secțiile: pian, vioara, flaut și studii teoretice, cu 6 cadre didactice și cu un numar de 70-90 elevi.

Din anul 1931 și până în 1938, instituția a funcționat ca și Conservator particular pe lângă Societatea „Vasile Lucaciu” cu subvenție din partea Primăriei municipiului. În această perioadă, la conducerea instituției era prof. Adrian Demian.

Între anii 1940-1945, Conservatorul de Muzică a funcționat tot sub auspiciile Primăriei Satu Mare, la conducere aflându-se prof. Hofmann Ferencz.

Din anul 1947, la conducerea Conservatorului este promovat prof. Mihai Perianu, iar din 1948 denumirea oficială a instituției este „Conservatorul de muzică și artă dramatică”, învățământul fiind aprobat de Ministerul Artelor – București.

În perioada 1948-1950, Conservatorul se îmbogățește cu următoarele secții: coregrafie, gimnastică ritmică, instrumente de suflat, mandolină, chitară, numărul elevilor ajungând între 150-250.

Între 1950-1954, instituția funcționează sub denumirea „Conservator popular de muzică”, cu aceleași specialități și cu un număr de elevi care crește până la 450.

Din octombrie 1954, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1720, Conservatorul Popular de Muzică se transformă în Școala Populară de Artă.

În perioada 1954-1966, școala se dezvoltă uimitor, ajungându-se la un număr de peste 450 de elevi și 23 de profesori. În toată această perioadă la conducerea școlii se afla prof. George Matache, care înființează câteva secții noi: baletul, dirijatul coral, arta populară și artele plastice. După 1962, iau ființă secțiile externe cu program săptămânal de la Seini și Carei, cu următoarele secții: actorie, acordeon, vioară, pictură și instrumente de suflat. În această perioadă școala a funcționat în spațiile de pe strada Mihai Viteazul nr.32 și strada Prutului nr.1.

În anul 1965, la conducerea școlii este numită prof. Maria Benea, care într-o perioadă relativ scurtă a reușit să crească numărul catedrelor până la 28, acoperite de 50 de profesori și un număr de peste 600 de elevi.

În perioada imediat următoare se înființează secțiile externe cu program săptămânal: Vama – ceramică, Negrești – cusături artistice, Doba și Beltiug – instrumente pentru fanfară, Poiana Codrului – taraf, Supuru de Jos – instrumente populare.

Timp de 10 ani, școala și-a desfășurat activitatea pe strada Republicii nr.24 iar din anul 1971, instituția funcționează pe strada Scânteii nr.6 – str. Ioan Slavici de astăzi.

Între anii 1975-1989, la conducerea instituției s-au aflat mai mulți profesori valoroși, oameni cu adevărat profesioniști în ceea ce intreprindeau și în bunul mers al școlii: prof. Marta Cordea, prof. Csendes Stefan, prof. Ioan Petrovici, scriitorul Ioan Vădan.

Școala își continuă mersul ascendent în ciuda greutăților ivite în acei ani dictatoriali: economie la curent, încălzire cu cărbuni, sistemul de autofinanțare care presupunea spectacole și baluri în sate și comune, discotecă etc.

Înainte de marile schimbări politice ale sfârșitului deceniului al VIII-lea al secolului trecut, conducerea școlii este preluată de prof. Ștefan Gregoroviciu, care continuă cu succes munca antecesorilor săi.

După Revoluția din 1989, instituția își schimbă denumirea în Școala de Arte, denumire pe care o păstrează și azi.

Din 1990, școala are între 400-500 de elevi, la următoarele discipline: canto clasic, muzică ușoară, pian, vioară, orgă electronică, acordeon, chitara, instrumente de suflat și percuție, actorie, dans clasic și de societate, arte plastice, design vestimentar, ansamblu instrumental, studii de teoria muzicii.

Au loc o serie de manifestări ca „Zilele Școlii de Arte”, concerte ale grupului vocal-cameral „Gaudeamus” al școlii, în țară și peste granițele țării, participări la festivaluri corale naționale și internaționale, medalioane muzicale, spectacole de balet, expoziții de artă fotografică și artă plastică.

Școala de Arte este purtatoarea unor vechi tradiții ale învățmântului artistic din județul nostru.

În urma pensionării profesorului Gregoroviciu Stefan, conducerea școlii este preluată de către profesorul Mircea Deac, în anul 2005.